Main menu

DRAVOGRAD
Dvorec Bukovje (učilnica v 2. nad.)
Bukovje 13, 2370 Dravograd
27.9.2019 od 17:00, do 21:00 in 28.9.2019 od 9:00 do 18:00 (vključena ena ura odmora za kosilo)

Prijava na tečaj