Main menu

Na izpit za voditelja čolna se lahko pripravite brez obiskovanja tečaja.

V paketu za samostojno učenje boste prejeli vso potrebno literaturo in pripomočke za uspešno pripravo na izpit za voditelja čolna – morje:

  • priročnik za voditelja čolna,

  • navigacijska karta,

  • vrvica,

  • navodila za prijavo na izpit in prijavne obrazce,

  • DDV.


Cena: 49,90 eurov.


O izpitu:

Izpit za voditelja čolna-morje lahko opravi oseba, ki ima najmanj 16 let starosti in slovensko državljanstvo ali vsaj 6 mesečno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Izpit izvaja Uprava RS za Pomorstvo. Lahko ga opravite na eni izmed naslednjih lokacij: Uprava RS za pomorstvo v Kopru, Ministrstvo za promet v Ljubljani ali Agencija za železniški promet v Mariboru.

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Izpit se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa:

  • pomorski predpisi,

  • mornarska dela in veščine,

  • osnove navigacije,

  • pravila o izogibanju trčenju na morju in

  • osnove motoroznanstva.

Izpit za čoln poteka pred 3 člansko izpitno komisijo in je sestavljen iz praktičnega (vezanje vozlov in delo na navigacijskih kartah) in teoretičnega dela.