Main menu

Izpit

Izpit za voditelja čolna mora imeti oseba, ki želi upravljati motorni čoln ali jadrnico do dolžine 24 m. Izpit je mednarodno priznan, opravljate pa ga lahko v Ljubljani, Kopru ali Mariboru.

Prijava na tečaj

 

Tečaj

Izvajamo tečaj, ki traja 16 šolskih ur in je potreben da se kvalitetno pripravite na izpit. Poteka po navodilih in izpitnem programu Uprave RS za pomorstvo, kjer obdelamo celotno vsebino izpita in zagotavljamo visoko stopnjo uspešnosti na izpitu.*

Predavanja so optimizirana in sestavljena tako, da:

 1. Najprej prejmete po pošti Priročnik za voditelja čolna na morju in navigacijsko karto.

 2. Nato se udeležite vseh predavanj teoretičnih predmetov v spletni učilnici, ki potekajo v živo v skupnem trajanju 12 šolskih ur. Kateregakoli predmeta se lahko udeležite ob kateremkoli terminu, ki je objavljen v koledarju tečajev. Vsak predmet lahko v spletni učilnici obiskujete samo 1-krat. O funkcionalnosti spletne učilnice si lahko več preberete tukaj. 

 3. Praktični del tečaja traja 4 šolske ure ob naslednjih objavljenih terminih in lokacijah, kjer prejmete še vso preostalo literaturo in pripomočke. Takrat se ureja tudi vsa korespondenca v zvezi s prijavo na izpit.

 4. Udeležite se izpita, ki ga določi Uprava za pomorstvo.

Uporabljamo preizkušene metode predavanj in praktičnih vaj (naloge iz navigacije, mornarski vozli). Vsebino razlagamo tudi z uporabopraktičnih primerov. Za vsakega tečajnika si vzamemo dovolj časa in ga vodimo skozi improvizirane situacije ter skozi učinkovito reševanje nalog ter ponavljanja.

Da bo učenje lažje in bolj zanimivo imate na voljo interaktivne vsebine. Tako prejmete nov tiskan barvni priročnik (z dostopom do QR kod in videovsebin), brezplačno pa zagotavljamo tudi več kot 110 videovsebin.

Prejmete pa tudi nova tiskana izpitna vprašanja z odgovori, ki obsegajo več kot 420 možnih izpitnih vprašanj in odgovorov nanje.

Prijava na tečaj


Ponudba

Cena: 145 eur 

Ponudba obsega:

 • 16 urni tečaj,

 • Dostop do spletne učilnice,

 • tiskan barvni priročnik za voditelja čolna na morju,

 • tiskan barvni priročnik z izpitnimi vprašanji in odgovori,

 • praktične vaje (vozli in navigacija),

 • uradno navigacijsko karto,

 • vrvico,

 • asistenco in navodila za prijavo na izpit ter prijavne obrazce,

 • DDV. 

 

Prijava na tečaj

 

Zakaj?

 • Optimalni 16 urni tečaj po smernicah Uprave za Pomorstvo

 • Učenje v manjših skupinah in praktična razlaga snovi

 • Nadpovprečna skoraj 97% uspešnost na izpitih

 • Prvi navtični tečaj in priročnik podprt z videovsebinami

Nimamo najkrajšega tečaja, saj se zavedamo obsežnosti in specifičnosti snovi in si tako vzamemo čas. Kandidate pripravimo na uspešno opravljanje izpita in na varno plovbo!

Prijava na tečaj

 

Kdo lahko pristopi?  

Izpit za voditelja čolna lahko opravi oseba, ki ima najmanj 16 let. Potreben pogoj je tudi ustrezno zdravniško spričevalo in opravljen izpit iz prve pomoči (za izpolnitev obeh pogojev zadostuje izpit za avto).

 

Prijava na tečaj:


Ime in priimek*


Ulica in hišna številka


Poštna številka in kraj


Vaš e-naslov*


Telefon


Kraj in termin tečaja*
LJUBLJANA - 17.7.2024 od 18:00 do 21:00 - Poslovna stavba Brdo (vhod iz zahodne strani pri travniku), Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
CELJE - 7.8.2024 od 18:00 do 20:30 - Celjski mladinski center (učilnica Alma Karlin - P2), Mariborska cesta 2, 3000 Celje
DRAVOGRAD - 10.9.2024 od 18:00 do 21:00 - Dvorec Bukovje (učilnica v 2. nad.), Bukovje 13, 2370 Dravograd
KOPER - 10.9.2024 od 18:00 do 20:30 - Osnovna šola Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran
KRANJ - 27.8.2024 od 18:00 do 21:00 - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola (učilnica št. 109 v prvem nadstropju), Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj
MARIBOR - 31.7.2024 od 18:00 do 21:00 - Martinov dom v Kamnici, Kolping Kamnica, Cesta v Rošpoh 21, 2351 Kamnica
MURSKA SOBOTA - 8.10.2024 od 18:00 do 21:00 - OOZ Murska Sobota (vhod iz dvorišča, II. nadstropje, mala predavalnica), Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota
NOVA GORICA - 20.9.2024 od 18:00 do 20:30 - Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica
NOVO MESTO - 6.9.2024 od 18:00 do 21:00 - Razvojni center Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto


Odpoved rezervacije je možna najkasneje 3 dni pred začetkom izbranega kraja in termina tečaja.

Opombe


* Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja in dovoljujem obdelavo vnesenih osebnih podatkov za obveščanje o razpisanem tečaju v želenem kraju ter ostalo komunikacijo, povezano z izvedbo tečaja.

* obvezna polja


 

 

Mnenja strank 

"Tečaj je bil zanimiv, saj smo izvedeli dosti vsebine preko praktičnih primerov. Predvsem mi je všeč to, da smo delali precej vaj pri navigaciji in si je predavatelj za nas vzel čas." Jure iz Velenja

 

"Vsebina tečaja je bila precej nova in smo si jo na začetku težko predstavljali. Najbolj so mi bili všeč video posnetki, saj sem si lahko precej pomagal pri učenju". Marko iz Ljubljane

 

"Tečaj je bil odlično izpeljan in sem tudi uspešno opravila izpit! Hvala!" Monika iz Kranja

 

Zagotavljanje kakovosti

* Na podlagi trinajstletnega preverjanja znanja pred izpitom, analize tečajev preko anket s tečajniki in preko analize uspešnosti na izpitu smo razvili optimalen sistem za karseda hitro učenje in uspešnost na izpitu.

 

Zato izvajamo nekoliko daljši tečaj (16 šolskih ur) in tako naši tečajniki dosegajo nadpovprečni uspeh na izpitu (96,7 %).

 

Nekaj informacij glede izpita in tečaja:

• 420 izpitnih vprašanj

• 5 ur trajajo praktične vaje (navigacija, vozli, luči)

• 16 šolskih ur traja celoten tečaj prilagojen izpitnemu programu Uprave za pomorstvo

• 96,7% je nadpovprečna uspešnost na izpitu za voditelja čolna

• 23 praktičnih vaj po izpitnem programu samo iz področja vozli in navigacija

• 175 barvnih strani obsega priročnik za voditelja čolna

• 110 videoposnetkov prejem vsak tečajnik 

 

 

Izpit za voditelja čolna izvaja Uprava za pomorstvo iz Kopra. Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Izpit se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa:

•    pomorski predpisi,

•    mornarska dela in veščine,

•    osnove navigacije,

•    pravila o izogibanju trčenju na morju in

•    osnove motoroznanstva.

 

Izpit za čoln se glede na želje posameznega tečajnika opravlja na Upravi RS za pomorstvo v Kopru ali na Ministrstvu za promet v Ljubljani ali na Agenciji za železniški promet v Mariboru.

 

Izpit za čoln poteka ustno pred 3 člansko izpitno komisijo in je sestavljen iz praktičnega (vezanje vozlov in delo na navigacijskih kartah) in teoretičnega dela. Izvajalec izpita je Uprava RS za pomorstvo.